กำหนดการสรงน้ำพระ วัดป่าอัมพวัน
ขอเชิญญาติโยม ร่วมสรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล ณ วัดป่าอัมพวัน ในวันที่ 14 เมษายน 2559
ตรงกับวันพระขึ้น 8 ค่ำ
กำหนดการปฎิบัติธรรม ช่วงสงกรานต์
ผู้สนใจ สามารถร่วมปฎิบัติธรรม ช่วงสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2559
ขอเชิญร่วมถืออุโบสถศีล ฟังเทศน์ ปฎิบัติธรรมในวันพระ
วันพระเดือนเมษายน ๒๕๕๙
วันพุธที่ ๖ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕
วันศุกร์ที่ ๒๙ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๕
ประกาศเพื่อทราบ
ตามที่ได้มีผู้ไม่ประสงค์ดีปล่อยข่าวว่า ทางวัดอนุญาตให้ตกปลาชโดในฝายน้ำได้นั้น
**จึงขอชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และบริเวณนี้เป็นเขตอภัยทาน ห้ามตกปลาทุกชนิด**