กำหนดการปฎิบัติธรรม 2563

กำหนดการปฏิบัติธรรม ปี 2563
13-15 เมษายน 63 วันสงกรานต์
6-7 พฤษภาคม 63 วันวิสาขบูชา
5-7 กรกฎาคม 63 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
30-31 สิงหาคม 63 วันมุทิตาจิตหลวงพ่อจันดี กนฺตสาโร เจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวัน