ตักบาตรวันปีใหม่ 2563

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมตักบาตรวันปีใหม่่ 1 มกราคม 2563 เวลา 7 โมงเช้า
*อาหารแห้ง

**ข้าวสาร เครื่องกระป๋อง กับข้าวทำบุญของสด และอื่นๆ

กรุณาแยกไปถวาย ณ จุดรับบริเวณโรงฉัน