ขอเชิญร่วมเวียนเทียน ปฎิบัติธรรม ถือเนสัชชิก ในวันอาสาฬหบุูชา 2562

ขอเชิญร่วมเวียนเทียน ปฎิบัติธรรม ถือเนสัชชิก ในวันอาสาฬหบุูชา 2562
18.00 น. พร้อมกันที่อุโบสถ
19.00 น. เป็นต้นไป สวดมนต์ทำวัตรเย็น เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา ปฎิบัติภาวนา ตามสมควรแก่เวลา