พิธีอัญเชิญรูปหล่อเหมือน หลวงปู่ชา (#1)
พิธีอัญเชิญรูปหล่อเหมือน หลวงปู่ชา (#1)
6 ตุลาคม 2561