ความอัศจรรย์ของพระรัตนตรัย
ความอัศจรรย์ของพระรัตนตรัย พระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร ปี ๒๕๕๒
 1. 01_พี่น้องชาวพุทธในมาเลเซีย
 2. 02_ฉลาดในการดูจิต
 3. 03_รู้รักษาความดี
 4. 04_ที่ตั้งแห่งบุญ
 5. 05_ความสุขสร้างขึ้นได้ในปัจจุบัน
 6. 06_ความสุขที่แฝงอยู่ในความทุกข์
 7. 07_น้ำใจต้องบริสุทธิ์
 8. 08_ภิกษุณีพุทธสาวิกา
 9. 09_ทำความดีไม่มีวันสุดท้าย
 10. 10_ ความเจ็บไข้มาเตือนให้ฉลาด
 11. 11_ขุมทรัพย์เกิดขึ้นในจิตใจ
 12. 12_ทางแห่งการดับภพชาติ
 13. 13_การสังสมบุญนำสุขมาให้
 14. 14_เจ้ากรรมเจ้าเวร
 15. 15_ไม่ติดทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา
 16. 16_ทายาทพระศาสนา
 17. 17_เห็นด้วยปัญญา
 18. 18_วิสาขมาศ เดือนแห่งการทำความดี
 19. 19_ประทีปธรรมนำทาแห่งชีวิต
 20. 20_จะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
 21. 21_กษัตริย์ผู้ใฝ่ธรรม
 22. 22_เรียน รู้ ลงมือปฏิบัติ
 23. 23_รู้รอบจึงรอบรู้
 24. 24_วันวิสาขบูชา ๒๕๕๒
 25. 25_ความอัศจรรย์ของพระรัตนตรัย
 26. 26_วันหยุด
 27. 27_แบ่งเบาบุญ
 28. 28_การเข้าถึงปริญญาของพระพุทธเจ้า
 29. 29_หาความสุขในความทุกข์
 30. 30_ทำใจให้เป็นบุญ
 31. 31_ไกลก็เหมือนใกล้
 32. 32_จริงโดยสมมติ
Alternate HTML content should be placed here.
This content requires the Adobe Flash Player. Get Flash