ชุดที่ 19 ถ้ายังมีผู้ปฎิบัติ โลกก็ยังไม่ว่างจากพระ
ชุดที่ 19 ถ้ายังมีผู้ปฎิบัติ โลกก็ยังไม่ว่างจากพระอริยะ
Alternate HTML content should be placed here.
This content requires the Adobe Flash Player. Get Flash