รู้แจ้งโลก ชุดที่ 20
พระธรมเทศนา พระอาจารย์จันดี กันตสาโร
รู้แจ้งโลก ชุดที่ 20
 1. 01 - สุขจากการเห็นตามความเป็นจริง
 2. 02 - การคบหาบัณฑิตเป็นมงคล
 3. 03 - ใกล้เกลือกินด่าง
 4. 04 - ยิ่งให้ยิ่งได้
 5. 05 - ฟังธรรมด้วยศรัทธา
 6. 06 - รักษาบุญ (ไทยแปลอังกฤษ)
 7. 07 - ทรงไว้ซึ่งธรรมวินัย
 8. 08 - สอนด้วยการปฏิบัติ
 9. 09 - คนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร๑
 10. 10 - คนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร๒
 11. 11 - ยิ่งกระทบยิ่งได้ปัญญา
 12. 12 - รู้แจ้งโลก
 13. 13 - สงบด้วยปัญญา
 14. 14 - สละอารมณ์ที่เป็นโทษ
 15. 15 - ไพเราะในที่สุด
 16. 16 - พุทธศาสนาในต่างแดน
Alternate HTML content should be placed here.
This content requires the Adobe Flash Player. Get Flash