รวมพระธรรมเทศนา ปี 2542
รวมพระธรรมเทศนา ปี 2542
  1. 49V-001 วันอาสาฬหบูชา
  2. 49V-002 เทศนาประจำวันพระ
  3. 49V-003 อบรมพระภิกษุ-สามเณร วันเข้าพรรษา
  4. 49V-004-1 อบรมครู รร.ดาราสมุทร
  5. 49V-004-2 ทางแห่งบุญ
  6. 49V-005-1 อบรมสมาธิภาวนาสำหรับผู้ใหม่
  7. 49V-005-2 โอวาทหลังสวดมนต์ ทำวัตรเย็น
  8. 49V-006 สมาธิภาวนา
Alternate HTML content should be placed here.
This content requires the Adobe Flash Player. Get Flash