ไปให้ถึงแก่นแท้
ไปให้ถึงแก่นแท้--รวมพระธรรมเทศนา ท่านพระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร
 1. 01 - มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้
 2. 02 - อะไรเป็นแก่นสารเป็นความจริงของชีวิต
 3. 03 - โชคดีที่ได้พบพระพุทธศาสนา
 4. 04 - แผ่เมตตาให้กับผู้ที่คิดจะทำร้ายเรา
 5. 05 - ธรรมโอสถ
 6. 06 - เข้าใจธรรมชาติเข้าใจธรรมะ
 7. 07 - ฝึกจิตให้อยู่ในอารมณ์กรรมฐาน
 8. 08 - คิดให้แยบคายจะได้หายกลัวผี
 9. 09 - น้ำท่วมบ้านแต่ไม่ท่วมใจ
 10. 10 - รักษาประเพณีทอดกฐินรักษาพระธรรมและวินัย
 11. 11 - ทดสอบศรัทธาก่อนบวช
 12. 12 - ดูเข้ามาที่กายกับจิตให้รู้เพื่อละ
 13. 13 - ไปให้ถึงแก่นแท้
 14. 14 - จะสร้างโลกหรือสร้างธรรม
 15. 15 - ธรรมเนียมปฏิบัติสมัยหลวงปู่ชา
 16. 16 - เสียจักษุภายนอกให้ได้จักษุภายใน
Alternate HTML content should be placed here.
This content requires the Adobe Flash Player. Get Flash