พระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร แจกงานกฐิน 30 ตุลาคม 2554
พระธรรมเทศนา พระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร แจกเป็นธรรมทาน เนื่องในวันกฐินสามัคคี วัดป่าอัมพวัน จ.ชลบุรี
30 ตุลาคม 2554
  1. 01_ไม่เอาตามใจ_๔ ม.ค. ๕๔ (๑๘.๔๑นาที)
  2. 02_ไปบ้านถามหาคน ไปป่าถามหาต้นไม้_๒๗ ม.ค. ๕๔ (๓๑.๓๗ นาที)
  3. 03_ไฟเผาผลาญทั่วทุกมุมโลก_๒๙ ม.ค ๕๔ (๓๕.๔๘ นาที)
  4. 05_ชีวิตก็ไม่มาก แก่งแย่งอะไรกัน_๒๖ ก.พ. ๕๔ (๓๐.๒๓ นาที)
Alternate HTML content should be placed here.
This content requires the Adobe Flash Player. Get Flash