ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างเสาอนุสรณ์สถานหลวงพ่อชา
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างเสาอนุสรณ์สถานหลวงพ่อชา ณ บ้านก่อ จ.อุบลราชธานี (บ้านเกิดหลวงพ่อชา)

กำหนดการทอด วันที่ 31 สิงหาคม 2558

โดยสาามารถร่วมบุญได้ที่
-ท่านพระอาจารย์จันดี กันตสาโร หรือ
-กองทุนธรรมาจารย์ วัดป่าอัมพวัน
เปิดปฎิบัติธรรมงานมุทิตาจิต 29-31 สิงหาคม 2558
เปิดคอร์สปฎิบัติธรรม เนื่องในงานมุทิตาจิต ท่านพระอาจารย์จันดี กันตสาโร ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2558
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ watpahampawan@hotmail.com
ร่วมปฎิบัติธรรมในทุกวัน เวลา 13.00-15.00 น.
ผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมปฎิบัติธรรม ได้ในทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.
ณ อนุสรณ์สถาน หลวงพ่อชา
ปิดรับสมัครผู้ขอบรรพชา อุปสมบท 2558
ขณะนี้ มีผู้ขอบรรพชา อุปสมบท ครบเต็มจำนวน ปี 2558 แล้ว เนื่องจากที่พักจำกัด
ทางวัดจึงขอปิดการรับสมัคร จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอเชิญร่วมถืออุโบสถศีล ฟังเทศน์ ปฎิบัติธรรมในวันพระ
วันพระเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๗ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘
วันศุกร์ที่ ๑๔ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
วันเสาร์ที่ ๒๒ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙
วันเสาร์ที่ ๒๙ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙