ขอเชิญร่วมถืออุโบสถศีล ฟังเทศน์ ปฎิบัติธรรมในวันพระ

วันพระเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑
วันศุกร์ที่ ๑๓ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑
วันศุกร์ที่ ๒๗ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒