ขอเชิญร่วมถืออุโบสถศีล ฟังเทศน์ ปฎิบัติธรรมในวันพระ

วันพระเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗
วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗
วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘
วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘