ขอเชิญร่วมถืออุโบสถศีล ฟังเทศน์ ปฎิบัติธรรมในวันพระ

วันพระเดือนกันยายน ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐
วันพุธที่ ๑๓ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๐
วันพุธที่ ๒๐ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๑