ขอเชิญร่วมถืออุโบสถศีล ฟังเทศน์ ปฎิบัติธรรมในวันพระ

วันพระเดือนมกราคม ๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒
วันอังคารที่ ๙ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๒
วันอังคารที่ ๑๖ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒
วันพุธที่ ๒๔ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓
วันพุธที่ ๓๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓