ขอเชิญร่วมถืออุโบสถศีล ฟังเทศน์ ปฎิบัติธรรมในวันพระ

วันพระเดือนเมษายน ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๔ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔

วันศุกร์ที่ ๑๒ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๕

วันศุกร์ที่ ๑๙ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕

วันเสาร์ที่ ๒๗ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๕