ขอเชิญร่วมถืออุโบสถศีล ฟังเทศน์ ปฎิบัติธรรมในวันพระ

วันพระเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

วันพฤหัสฯที่ ๕ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘
วันพฤหัสฯที่ ๑๒ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๘
วันศุกร์ที่ ๒๐ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙
วันศุกร์ที่ ๒๗ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙