สรงน้ำพระสงฆ์ วัดป่าอัมพวัน

ร่วมสรงน้ำพระสงฆ์ วัดป่าอัมพวัน 14 เมษายน 2562