กำหนดการงานกฐินวัดป่าอัมพวัน จังหวัดชลบุรี

กำหนดการงานกฐินวัดป่าอัมพวัน จังหวัดชลบุรี
วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 ๑๘.๐๐ น. ญาติโยมรวมกัน ณ ชั้นบนอนุสรณ์สถานพระโพธิญาณเถร(วิหาร) นั่งสมาธิภาวนา
 ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
 ๒๐.๐๐ น. ลงจากอนุสรณ์สถานฯชั้นบน มายังบริเวณหน้าสระน้ำ
                             แสดงพระธรรมเทศนา
วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๐๓.๐๐ น. สัญญาณระฆัง รวมกัน ณ อุโบสถ
๐๓.๓๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารพระสงฆ์
๐๙.๑๕ น. ทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ หน้ากุฏิคุณยายสุดจิตต์ บุณยโสภณ ขอเชิญญาติโยม
ร่วมอนุโมทนาพร้อมกัน
๐๙.๔๕ น. รวมกัน ณ อุโบสถ
๑๐.๐๐ น. เริ่มพิธีถวายกฐิน
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- อาราธนาศีล
- กล่าวคำถวายผ้ากฐิน
- พระสงฆ์ทำพิธีอปโลกนกรรม
- ญาติโยมถวายไทยธรรมครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงาน
- ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา พระสงฆ์อนุโมทนา
- เสร็จพิธี