กำหนดการปฎิบัติธรรม 2562

19-20 กุมภาพันธ์ 62 วันมาฆบูชา 13-15 เมษายน 62 วันสงกรานต์ 18-20 พฤษภาคม 62 วันวิสาขบูชา 16-18 กรกฎาคม 62 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 10-12 สิงหาคม 62 วันแม่ 31 สิงหาคม-1 มิถุนายน 62 วันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อจันดี กนฺตสาโร เจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวัน 12-14 ตุลาคม 62 วันสวรรคต ร.9,วันออกพรรษา,วันตักบาตรเทโว 29 ธันวาคม 62 - 1 มกราคม 63 ปฏิบัติธรรมข้ามปี
ทั้งนี้ ผู้สนใจต้องมาลงทะเบียนด้วยตัวเอง ก่อนเวลา 8.00 น. ในวันแรกที่เปิดปฎิบัติธรรม ที่กองทุนธรรมาจารย์ ในแต่ละช่วงเท่านั้น