สรงน้ำพระสงฆ์ วัดป่าอัมพวัน
วันที่ : 14 เมษายน 2562